Na koji način se obračunava zekat na trgovačku robu i u čemu se daje, u robi ili novcu, i da li se spaja sa novcem i zlatom da bi se upotpunio nisab?

Nedavno sam otvorila radnju za prodaju elektro materijala pa me zanima da li trebam dati zekat na trgovačku robu i ako da na koji način se računa? Budi dio hajra, podijeli…