Na koji način je dozvoljeno uništiti Kur'an i druge islamske knjige sa ajetima ukoliko više nisu upotrebljivi?

Je li dozvoljeno zapaliti vjersku knjigu u kojoj ima i nekoliko ajeta? Kako se može uništiti stari Kur'an koji više nije upotrebljiv? Budi dio hajra, podijeli…