Na koja tri zauzimanja ima pravo Poslanik Muhammed s.a.v.s?

Vjerovjesnik Muhammed, ﷺ, ima pravo na tri šefata (zagovorništva). Koja su to tri šefata? Budi dio hajra, podijeli…