Na koja tri načina se može obaviti hadždž?

Koje vrste hadždža postoje, tj. na koji način se može obaviti hadždž? Budi dio hajra, podijeli…