Na koga se odnosi 65 kur'anski ajet iz sure El-Bekare “…onima od vas koji su se o subotu ogriješili”?

Koje je tumačenje 65-og kur'anskog ajeta iz sure El Bekare: “Vama je poznato što se dogodilo onima od vas koji su se o subotu ogriješili, pa smo im Mi rekli: “Budite majmuni prezreni!” Na koga se odnosi ovaj ajet? Budi dio hajra, podijeli…