Možete li spomenuti neka od djela koja im je (melecima) Uzvišeni Allah odredio da rade?

Možete li spomenuti neka od djela koja im je (melecima) Uzvišeni Allah odredio da rade? Pošalji prijatelju, uradi hajr!