Možemo li ponoviti istu suru 2-3 puta na jednom rekatu?

Možemo li ponoviti istu suru 2-3 puta na jednom rekatu? Original pitanje: QUESTION: Can we repeat a surah 2-3 times in a same rakaat? Budi dio hajra, podijeli…