Možemo li mi za sebe koristiti kožicu svog kurbana i možemo li je prodati pa donirati taj novac?

Možemo li mi za sebe koristiti kožicu svog kurbana i možemo li je prodati pa donirati taj novac? Budi dio hajra, podijeli…