Može li žena učiti rukju drugim ženama?

Da li je dozvoljeno ženama da uče rukju? Pošalji prijatelju, uradi hajr!