Može li žena razgovarati sa muškarcem (strancom) npr. da upita za cijenu artikala, upute do mjesta, naruči stvari online itd.?

Šejh, može li žena razgovarati s muškim trgovcem, muškim administratorom koledža, muškarcem iz obezbjeđenja na telefon ili im poslati poruku u WhatsApp-u ako je potrebno? (da upita za cijenu artikala, upute do mjesta, naruči stvari online itd.)   QUESTION: Sheikh, can a woman talk with a male shopkeeper, male college administrator,male security man on the … Nastavi čitati Može li žena razgovarati sa muškarcem (strancom) npr. da upita za cijenu artikala, upute do mjesta, naruči stvari online itd.?