Može li žena prije braka zahtjevati da u braku živi odvojeno od muževih roditelja?

Može li žena prije braka zahtjevati da u braku živi odvojeno od muževih roditelja? Budi dio hajra, podijeli…