Može li se za kurban zaklati krava koja nije napunila 2 godine ali je krupna i velika?

Može li se za kurban zaklati krava koja nije napunila 2 godine ali je krupna i velika? Budi dio hajra, podijeli…