Može li se sadekatu l fitr dati djeci od amidže ako su ostali bez oca?

Zanima me kome se može dati sadekatu-l-fitr? Zanima me da li se može dati svojoj bližnjoj rodbini, djeci od amidže koji su ostali bez oca? Budi dio hajra, podijeli…