Može li se klanjati vitr namaz sa dva sjedenja?

Da li se može klanjati vitr namaz sa dva sjedenja? Pošalji prijatelju, uradi hajr!