Može li se klanjati farz za onim ko klanja nafilu i obrnuto?

Je li dozvoljeno da klanjam farz namaz za imamom koji klanja nafilu i da li mogu klanjati nafilu za imamom koji klanja fraz namaz? Budi dio hajra, podijeli…