Može li se izdvojiti sadekatu l fitr preko humanitarnih udruženja?

Da li je dozvoljeno izdvojiti sadekatu l fitr preko humanitarnih organizacija i koji se uslovi moraju ispuniti? Budi dio hajra, podijeli…