Može li se isti namaz klanjati dva puta, jednom sam a drugi put u džematu?

Možemo li jedan namaz klanjati dva puta, na primjer, ako sam obavio namaz samostalno, kasnije se ukaže prilika klanjati u džematu? Budi dio hajra, podijeli…