Može li putnik klanjati za onim ko nije putnik?

Da li musafir može klanjati za imamom koji nije musafir? Pošalji prijatelju, uradi hajr!