Može li onaj koji klanja sa tejemumom biti imam onima koji klanjaju sa abdestom i obrnuto?

Može li onaj koji klanja sa tejemumom biti imam onima koji klanjaju sa abdestom i obrnuto? Pošalji prijatelju, uradi hajr!