Može li čovjek bez odjeće učiti dove i zikrove? Može li se presvući u prostoriji gdje je otvoren Kur'an?

Je li dozvoljeno da čovjek uči određene dove i zikrove ako nema odjeću na sebi, ili ima vrlo malo odjeće, i ako je u tok prostoriji otvoren Kur'an ili neka levha na zidu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!