Mogu li nijetiti nagradu jednog dobrog djela za više osoba?

Esselamu alejkum ve rahmetullah ve berekatuhu. Da li prilikom činjenja nekog dobrog djela u ime Allaha npr. prilikom uplaćivanja trajne sadake mogu zanijetiti da nagrada pripadne također i mojim živim roditeljima i sestri? Budi dio hajra, podijeli…