Mogu li muškarci klanjati u istom safu sa ženama?

Kakav je propis ukoliko muškarci klanjaju u istom saffu sa ženama? Budi dio hajra, podijeli…