Mogu li kratiti namaze ali da ih ne spajam?

Tokom kraćenja namaza je li obavezno da ih spajam (podne i ikindiju, akšam i jaciju) ili mogu da ih skratim ali da ne spajam? original pitanje: QUESTION: During Qasr, is it obligatory for me to combine 2 prayers like duhr/asr and maghrib/isha or can I also pray them separately yet shortened? Budi dio hajra, podijeli…