Koliko puta se mogu učiti zikrovi na ruku i na sedždi, šta je minimum a šta maksimum?

Interesuje me koliko se puta smiju učiti zikrovi kada smo na rukuu i na sedždi? Budi dio hajra, podijeli…