Koliko preprodavač može povećati cijenu robe, koliko smije zaraditi na robi koju preprodaje?

Koliko preprodavač može povećati cijenu robe, koliko smije zaraditi na robi koju preprodaje? Budi dio hajra, podijeli…