Koliko je Hatidža, r.a., imala godina kada je preselila na Ahiret i koje godine se to desilo?

Koliko je Hatidža, r.a., imala godina kada je preselila na Ahiret i koje godine se to desilo? Budi dio hajra, podijeli…