Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je prvi put došla objava?

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je prvi put došla objava? Budi dio hajra, podijeli…