Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselio djed Abdul-Muttalib?

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada mu je preselio djed Abdul-Muttalib ? Budi dio hajra, podijeli…