Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je prvi put otišao na put radi trgovine i gdje je to bilo?

Koliko je Allahov Poslanik, a.s., imao godina kada je prvi put otišao na put radi trgovine i gdje je to bilo? Budi dio hajra, podijeli…