Koliko ima imanskih šartova (tj. uslova da bi vjerovanje bilo ispravno)?

Koliko ima imanskih šartova (tj. uslova da bi vjerovanje bilo ispravno)? Budi dio hajra, podijeli…