Koliki je bio broj šehida i ubijenih mušrika u Bici El-Ahzab?

Koliki je bio broj šehida i ubijenih mušrika u Bici El-Ahzab? Budi dio hajra, podijeli…