Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Mu’ti, a koliki Rimljana i njihovih saveznika?

Koliki je bio broj muslimanske vojske u Bici na Mu’ti, a koliki Rimljana i njihovih saveznika? Pošalji prijatelju, uradi hajr!