Koju skupinu žena po šerijatu je zabranjeno ženiti?

Koju skupinu žena po šerijatu je zabranjeno ženiti? Budi dio hajra, podijeli…