Koju od žena je Allahov Poslanik, a.s., oženio nakon naredbe Uzvišenog Allaha?

Koju od žena je Allahov Poslanik, a.s., oženio nakon naredbe Uzvišenog Allaha? Budi dio hajra, podijeli…