Koji su prvi ajeti objavljeni ‘Allahovom Poslaniku?

Koji su prvi ajeti objavljeni ‘Allahovom Poslaniku Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem? Pošalji prijatelju, uradi hajr!