Koji su propisi vezani za spajanje namaza?

Koji propisi važe za spajanje namaza? Budi dio hajra, podijeli…