Koji su propisi šerijatskog klanja?

Koji propisi se moraju ispuniti da bi šerijatsko klanje bilo ispravno?