Koji su propisi mlađaka?

Šta treba znati o mlađaku, viđenju mlađaka? Budi dio hajra, podijeli…