Koji su osnovni propisi u vezi sa nadijevanjem imena djetetu?

Koji su osnovni propisi u vezi sa nadijevanjem imena djetetu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!