Koji je propis upućivanja dove kod turbeta, mezara?

Koji je propis dovljenja kod turbeta i mezara, kada je veliki širk, kada mali, a kada novotarija? Pošalji prijatelju, uradi hajr!