Koji je povod Bitke na Tebuku?

Koji je povod Bitke na Tebuku? Budi dio hajra, podijeli…