Koji je povod Bitke na Tebuku?

Koji je povod Bitke na Tebuku? Pošalji prijatelju, uradi hajr!