Koji je povod Bitke na Taifu?

Koji je povod Bitke na Taifu? Budi dio hajra, podijeli…