Koji je bio najteži trenutak za muslimane u Bici El-Ahzab?

Koji je bio najteži trenutak za muslimane u Bici El-Ahzab? Budi dio hajra, podijeli…