Kojem ashabu je Allah potčino more?

Kojem ashabu s njegovom vojskom je Allah, dž. š., potčinio more, pa su preko njega prešli on i njegova konjica te pješaci i borci na devama? Budi dio hajra, podijeli…