Koje vrste zakletvi postoje u šerijatu ?

Koje vrste zakletvi postoje u šerijatu? Budi dio hajra, podijeli…