Koje vrste zakletvi postoje u šerijatu ?

Koje vrste zakletvi postoje u šerijatu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!