Koje vrste vode su čiste?

Koja su sve vode čiste? Da li je kišnica čista? Da li je voda od otopljenog snijega čista? Da li je morska voda čista? Budi dio hajra, podijeli…