Koje supruge Poslanika su umrle prije njega?

Dvije supruge Allahovoga Poslanika, ﷺ., su preselile na ahiret prije njega. Koje su to dvije supruge? Budi dio hajra, podijeli…