Koje su vrste tevekkula – oslanjanja na Uzvišenog Allaha?

Koje su vrste tevekkula – oslanjanja na Uzvišenog Allaha? Pošalji prijatelju, uradi hajr!