Koje su vrste šefa'ata (zauzimanja) na Sudnjem danu?

Koje su vrste šefa'ata (zauzimanja) na Sudnjem danu? Budi dio hajra, podijeli…