Koje su vrste šefa'ata (zauzimanja) na Sudnjem danu?

Koje su vrste šefa'ata (zauzimanja) na Sudnjem danu? Pošalji prijatelju, uradi hajr!