Koje su vrste hadisa i njihove oznake, sahih, daif itd?

Možete li objasniti pojmove koji se koriste uz hadise, sahih, daif itd? Pošalji prijatelju, uradi hajr!